NotuBul.com

Temel Kavramlar / Matematik .PDF Notları

Bölme işlemi; bir değerin eşit parçalara ayrılması işleminde kullanılan yöntemdir. Bölme işlemi ” ÷ ” , ” : ” veya ” / ” sembolleriyle gösterilir.

Bir sayının tanımlandığı sayma sitemine o sayının tabanı denir. Herhangi bir sayı sisteminde sayıları gösteren rakamlar o sayının tabanından büyük veya eşit olamaz. Günlük hayatta kullandığımız taban onluk tabandır ve bu tabanda kullanılan rakamlarda (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) rakamlarıdır.

Bir sayının hangi basamakta yazıldığı sayı parantez içerisine alınarak sağ parantez önünde alt simge ile gösterilir.

Onluk sistemde 36598 sayısı (36598)10    şeklinde gösterilir.

İkilik sistemde 10110 sayısı (10110)2   şeklinde gösterilir.

Günlük hayatta 10’luk sayı sistemini kullanırız ve bunun için yukarıdaki alt simgeli gösterimi kullanmayız. Diğer sayı sistemleri için alt simge kullanılır.

Basamak

Bir doğal sayıyı oluşturan rakamlardan herbirinin bulunduğu haneye basamak denir.

Basamak Değeri

Rakamların sayıda bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir.

Sayılar birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, … gibi basamak değerlerine ayrılır.

Sayı Değeri

Rakamların sayıda bulunduğu basamak dikkate alınmadan aldığı değere sayı değeri denir.

Çözümleme

Sayıların basamak değerleri toplamı olarak yazılmasına çözümleme denir.

1 ile 100 ARASINDAKİ ASAL SAYILAR:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97

Matematik’te bir konu olan “ardışık sayılar“,  sayılabilir sayıların  belirli bir kurala göre ardı ardına gelmesine “ardışık sayılar” denir. Örneğin; 0, 1, 2, 3, 4 sayıları ardışık sayıdır.

Ardışık Doğal Sayılar

0, 1, 2, 3, 4 gibi ardı ardına giden sayılar ardışık doğal sayılardır. Ardışık Doğal Sayıların sayma sayılarından farkı 0’dan başlamasıdır.

Ardışık Tek Doğal Sayılar

1, 3, 5, 7, 9 gibi sayılar Ardışık Tek Doğal Sayılar’dır.

Ardışık Tek Doğal Sayılar n, n + 1, n + 2, n + 3 … ile ifade edilir.

Ardışık Tek Doğal Sayılar 2n-1,2n+1,2n+3,… ile ifade edilir.

Ardışık Çift Doğal Sayılar

0, 2, 4, 6, 8, 10 gibi sayılar Ardışık Çift Doğal Sayılar’dır.

Ardışık Çift Doğal Sayılar 2n,2n+2,2n+4… ile ifade edilir.

Çift sayılar, 2 ile kalansız bölünebilen (2’nin tam katı olan) sayılardır. Tek sayılar ise 2 ile kalansız bölünemeyen (2’nin tam katı olmayan) sayılardır.
▪ Çift doğal sayılar: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,….
▪ Tek doğal sayılar: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,….

Rakam Tam Sayılar Doğal Sayılar Matematiğin Vazgeçilmez Konularındandır.Temel Soru Kalıplarını içeren Bu Pdf 9.Sınıf Matematiğinden Tyt Matematiğe , Kpss Matematiğine KadaR Bir çok sınavda kullanılabilir.

yaprak testler
konu anlatımları
çözümlü sorular

Notubul

Notubul.com / Eğitime Kaynak Sitesi

Yorum Ekle

Bir Cevap Yazın

Takip Et

Çekinmeyin, bizimle iletişim kurun. Yeni insanlarla tanışmayı ve yeni arkadaşlar edinmeyi seviyoruz.